Johtotason tehtävät

Johtotason tehtävät

Operatiivinen johto (oma lomake)

MInkä tiimin johtaja haluaisit olla?

Operatiivisella tasolla viitataan organisaation päivittäisen toiminnan johtamiseen, josta vastaavat suorittavan portaan esimiehet.